Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 10/2023

Četvrtak, 27 Srpanj 2023 19:15

Službene novine Grada Bakra 10/2023

Službene novine Grada Bakra 10/2023 Službene novine Grada Bakra 10/2023

I. GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

  1. Izmjene Statuta Grada Bakra
  2. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Bakra
  3. Odluka o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika Grada Bakra
  4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Bakra
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Bakra
  6. Odluka

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top