Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 4/2018

Utorak, 13 Veljača 2018 09:42

Službene novine Grada Bakra 4/2018

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Statut Grada Bakra

2. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bakra

3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra

4. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo

 

Top