Učitavanje stranice: Najava: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra - nastavak 12. rujna

Utorak, 04 Rujan 2018 14:51

Najava: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra - nastavak 12. rujna

Nastavak 10-te sjednice Gradskog vijeća održati će se u srijedu 12.rujna 2018. u 17,00 sati.

Materijale za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra preuzmite OVDJE!

Nadopuna dnevnog reda:

Ad.5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018.; 

Ad.6. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bakra za razdoblje siječanj – lipanj 2018.; 

Ad.7. Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Bakra; 

Ad.8. Donošenje Odluke o priključenju Grada Bakra kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko goranske županije.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top