Učitavanje stranice: Odluke sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra

Utorak, 16 Prosinac 2014 13:36

Odluke sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra

Odluke sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra Odluke sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra

U privitku preuzmite: Odluka o sustavu glavne knjige riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Grada Bakra i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2015. godinu.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top