Učitavanje stranice: Najava: 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Petak, 16 Rujan 2016 07:31

Najava: 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Sjednica će se održati u četvrtak 29. rujna 2016.g. Sjednica će se održati u četvrtak 29. rujna 2016.g.

Na temelju odredbi  članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13) sazivam 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u Gradskoj vijećnici u ČETVRTAK, 29.rujna 2016.g. s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća;
2. Vijećnički sat;
3. Godišnje Financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2015.g. :
- Turističke zajednice Grada Bakra (izvjestitelj: direktorica Sonja Jelušić);
- Trgovačkog društva Industrijska zona; (izvjestitelj: direktor Irvin Badurina);
- Gradskog komunalnog društva „Dobra“ (izvjestitelj: direktor Boris Mičetić);
4. Izvješće o radu gradonačelnika u razdoblju od 01.siječnja – 30.lipnja 2016.godine;
    (izvjestitelj: Tomislav Klarić)
5. Donošenje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Bakra u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2016.godine;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
6. Donošenje Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra za razdoblje od 2015.do 2020.godine;
    (izvjestitelj: Tomislav Klarić, Tomislav Dundović)

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top