Učitavanje stranice: Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata testiranjem i lista kandidata koji zadovoljavaju formalne uvijete iz Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za proračun i financije

Petak, 11 Veljača 2022 12:30

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata testiranjem i lista kandidata koji zadovoljavaju formalne uvijete iz Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za proračun i financije

Prethodna provjere znanja i sposobnosti kandidata testiranjem, održati će se u petak, 18. veljače 2022. godine u 09,00 sati u Vijećnici Grada Bakra u Bakru, Primorje 39, II kat.

Lista kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja te mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata testiranjem:

1. Branka Šišul iz Crikvenice;
2. Iva Marohnić iz Hreljina;
3. Vesna Bruketa iz Križišća.

 Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

- Ustav Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/19. i 144/20.)
- Zakon o proračunu
(»Narodne novine«, br. 144/21.)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(»Narodne novine«, br. 127/17. i 138/20.).

  

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top