Učitavanje stranice: EU projekt: Rekonstrukcija i prenamjena dijela zdravstvene stanice Škrljevo-Kukuljanovo u dječji vrtić

Srijeda, 30 Siječanj 2019 22:31

EU projekt: Rekonstrukcija i prenamjena dijela zdravstvene stanice Škrljevo-Kukuljanovo u dječji vrtić

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

eu hr

Rekonstrukcija i prenamjena dijela zdravstvene stanice Škrljevo-Kukuljanovo

u dječji vrtić na k.č. broj 281/1 k.o. Škrljevo

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

Udio u sufinanciranom dijelu: 80% EU, 20% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

NAZIV PROJEKTA/ULAGANJA: 

Rekonstrukcija i prenamjena dijela zdravstvene stanice Škrljevo-Kukuljanovo u dječji vrtić na k.č. broj 281/1 k.o. Škrljevo

NAZIV KORISNIKA: GRAD BAKAR

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projektom obuhvaća rekonstrukciju i prenamjenu dijela zgrade zdravstvene stanice Škrljevo-Kukuljanovo te opremanje građevine koju čine vrtić i ambulanta povezani stubištem. Dio zgrade u prizemlju, koji nije u funkciji, prenamijenit će se u vrtić koji će biti povezan s postojećim vrtićem u suterenu. Rekonstrukcijom građevine objekt će se prenamijeniti u dvije samostalne cjeline te će se odvojiti prostor vrtića od ambulante kako djeca ne bi došla u doticaj s pacijentima.

Mjera 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«

Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Tip operacije 7.4.1” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

CILJEVI  PROJEKTA:

OPĆI CILJ: doprinijeti poboljšanju lokalnih temeljnih usluga u Gradu Bakru, odnosno unaprijediti kvalitetu organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece.

SPECIFIČNI CILJ: povećati smještajne kapacitete Dječjeg vrtića Bakar i osigurati adekvatne uvjete za boravak djece i djelatnika vrtića.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  1. Rekonstruirana i opremljena građevina u kojoj se nalazi vrtić,
  2. Povećani smještajni kapaciteti vrtića te osiguran prostor za siguran boravak djece i djelatnika vrtića,
  3. Poboljšan životni standard i smanjena nezaposlenost u Gradu Bakru.

Ukupna vrijednost projekta: 2.409.080,16 kuna

Procijenjena financijska potpora EU: 1.719.206,50 kuna

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top