Učitavanje stranice: Plan razvoja Grada Bakra za razdoblje 2021. do 2027. godine

Utorak, 02 Studeni 2021 21:19

Plan razvoja Grada Bakra za razdoblje 2021. do 2027. godine

Plan razvoja Grada Bakra za razdoblje 2021. do 2027. godine temeljni je strateški dokument kojim se planira razvoja lokalne zajednice.

Gradsko vijeće Grada Bakra donijelo je novi Plan razvoja Grada Bakra za razdoblje 2021. do 2027. godine.

Planom razvoja Grada Bakra za razdoblje 2021. do 2027. godine definirana je vizija razvoja Grada Bakra do 2027. godine:

„Gospodarsko i razvojno središte hrvatskog primorja, Grad turizma, tradicije, kulture, sporta te zadovoljnih i sigurnih građana“.

Planom razvoja utvrđena su 4 ključna razvojna cilja sa svojim prioritetima i to:

 - Cilj 1. Osigurati konkurentno i održivo gospodarstvo temeljeno na poduzetništvu, turizmu te poljoprivredi i ribarstvu

Prioriteti 1.1. Poticanje daljnjeg razvoja poduzetništva
1.2. Poticanje razvoja turizma
1.3. Očuvanje ribarske tradicije i poticanje razvoja poljoprivrede

 - Cilj 2. Unaprijediti kvalitetu života zajednice jačanjem društvenim djelatnosti i ljudskih kapaciteta
Prioriteti 2.1. Unaprjeđenje društvene infrastrukture
2.2. Poboljšanje kvalitete života i dostupnosti javnih usluga
2.3. Zaštita i valorizacija kulturne i prirodne baštine na području Grada
2.4. Unaprjeđenje rada javne gradske uprave

 - Cilj 3. Poboljšati zaštitu okoliša, prirode i bioraznolikosti na području Grada s ciljem ostvarivanja zelene tranzicije
Prioriteti 3.1. Uvođenje mjera za zaštitu okoliša, prirode i bioraznolikosti
3.2. Uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom
3.3. Provođenje mjera energetske učinkovitosti i OIE
3.4. Ulaganja u sustav civilne zaštite kao odgovor na epidemije i katastrofe

 - Cilj 4. Poboljšati javnu infrastrukturu i digitalnu transformaciju Grada
Prioriteti 4.1. Unaprjeđenje javne infrastrukture i pametna rješenja
4.2. Unaprjeđenje stambenih uvjeta građana

Strateški razvojni program (PUR) Grada Bakra

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top