Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 07/2020

Utorak, 02 Lipanj 2020 11:21

Službene novine Grada Bakra 07/2020

Službene novine Grada Bakra 07/2020 Službene novine Grada Bakra 07/2020

I. GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

 1. Odluka o zakupu poslovnoga prostora na području Grada Bakra
 2. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bakra za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godinu
 4. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu
 5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu
 6. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2019. godinu
 7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2019. godinu
 8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. godinu
 9. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
 10. Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji
 11. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika
 13. Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra

II. ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BAKRA

 1. Urbanistički plan uređenja Industrijske zone Kukuljanovo (pročišćeni tekst)

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top