Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 02/2014

Ponedjeljak, 10 Veljača 2014 11:41

Službene novine Grada Bakra 02/2014

Službene novine Grada Bakra 02/2014 Službene novine Grada Bakra 02/2014

I. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o obvezi poreza na dodanu vrijednost • 22 stranica
  2. Plan prijema u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2014. godinu • 23 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top