Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 09/2014

Četvrtak, 03 Srpanj 2014 13:14

Službene novine Grada Bakra 09/2014

Službene novine Grada Bakra 09/2014 Službene novine Grada Bakra 09/2014

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra • 176 stranica
  2. Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Bakra • 183 stranica
  3. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra • 185 stranica
  4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone R-27 Kukuljanovo • 191 stranica
  5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone R-29/I Kukuljanovo • 196 stranica
  6. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Bakra • 201 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top