Učitavanje stranice: Najava: 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Utorak, 26 Siječanj 2016 23:06

Najava: 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13) sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u Gradskoj vijećnici u četvrtak, 04.veljače 2016.g. s početkom u 17,00 sati. 

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća;
2. Vijećnički sat;
3. Donošenje Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu;
    (izvjestitelj: predstavnik LAG-a);
4. Donošenje Odluke o određivanju imena Doma kulture u Bakru;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja) 
5. Donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora na području Grada Bakra za potrebe mjesnih odbora, političkih
    stranaka i udruga te za održavanje maškaranih zabava;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
6. Donošenje Odluke o dodjeli nefinancijske podrške – prostora na području Grada Bakra – udrugama čiji se programi,
    projekti i manifestacije financiraju iz Proračuna Grada Bakra;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić) 
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
8. Donošenje Odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Bakra;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja) 
9. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih
    tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bakar ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva);
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja)
10. Donošenje Odluke o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Grada Bakra za razdoblje od 2015.-2018.godine;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Davor Skočilić)

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top