Učitavanje stranice: Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra

Četvrtak, 14 Ožujak 2024 11:39

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra

1. Stručni suradnik za investicije i održavanje komunalne infrastrukture,
- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:
- Sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij građevinske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit.

2. Referent za geodetske poslove
- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:
- Srednja stručna sprema geodetske struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit.

Kandidati se primaju u službu uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.
U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za više informacija preuzmite privitak.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top